Home

Aktualności

Informacja

W związku z częściowym powrotem od 01.06.2020r. do stacjonarnego funkcjonowania naszej szkoły informuję, iż każdy rodzic planujący posłać dziecko na zajęcia opiekuńcze (oddziały przedszkolne i klasy I-III) lub konsultacje (klasy IV-VIII) jest zobowiązany zapoznać się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Społecznego Przedszkola w Korlinie oraz Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie".

Jednocześnie przy pierwszej wizycie przedszkolaka lub ucznia w szkole, rodzic bądź uczeń zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez rodzica OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 1 Procedury ) oraz DEKLARACJĘ (Załącznik nr 2 Procedury) (załączniki w poprzednich wiadomościach).

Przedszkole będzie czynne w godzinach 8.00-16.00. Wejście jest zamknięte. Rodzice sygnalizują przybycie dzwonkiem i przekazują dziecko woźnej oddziałowej, która mierzy temperaturę dziecka w obecności rodzica. W przypadku niskiej frekwencji Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy, a nawet zamknięcia przedszkola.

Czytaj więcej: Informacja

Ogłoszenie: rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie ogłasza w terminie
od 25 maja do 10 czerwca 2020 w godzinach od 9.00 – 12.00
rekrutację do przedszkola dzieci w wieku od 3 (ukończone) do 5 lat,
oddziału przedszkolnego
(dzieci w wieku 6 lat)
oraz klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola, OP i klasy I jest wypełnienie przez rodziców oraz dostarczenie do szkoły Karty Zgłoszeniowej oraz aktu urodzenia dziecka (do wglądu).
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów przekazania kart zgłoszeniowych:

  1.  Wysłanie skanu lub wypełnionego komputerowo wniosku oraz pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oryginalny, podpisany wniosek dostarczają Państwo do sekretariatu w dniu rozpoczęcia nauki.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie 59/810-97-23 i mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni po 15 czerwca br. drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Do pobrania:

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19
na terenie Społecznego Przedszkola w Korlinie
oraz Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie

I. PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),
  6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
  7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.
Czytaj więcej: Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

Wznowienie zajęć od 01.06

Informuję, że zajęcia opiekuńcze dla przedszkola, OP, klas I-III oraz konsultacje dla uczniów z klas IV-VIII rozpoczną się od 01 czerwca br.

Autobus z Królewa będzie odjeżdżał o godzinie 9.20, planowany powrót ok. 12.30.

Przedszkole będzie pracowało w godzinach 8.00 – 16.00.

Proszę o informację zwrotną, które dzieci będą korzystały z posiłków (na szkolną pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 maja br.).

Dyrektor Szkoły

Egzamin zewnętrzny

Szanowni Rodzice,

proszę o zapoznanie się z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Czytaj więcej: Egzamin zewnętrzny

Komunikat

Uprzejmie informuję zainteresowanych Rodziców, że istnieje możliwość wznowienia od 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I-III decyzją dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego.

Do tego czasu szkoła zostanie przygotowana do pracy z dziećmi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a zajęcia będą się odbywały zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Czytaj więcej: Komunikat

Kondolencje

black rose"Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas"
Georges Poulet

 

Naszej Koleżance
Edycie Stachowskiej
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci Mamy

składają
Pracownicy Szkoły
oraz Zarząd Stowarzyszenia „Razem" w Korlinie

Strona 11 z 148

Free business joomla templates