Rekrutacja 2024

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORLINIE NA ROK SZKOLNY 2024/ 2025

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie ogłasza zapisy do Społecznego Przedszkola i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.
Zapisy będą trwały od 11 marca 2024 do 22 marca 2024 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Zapisy do Przedszkola

Ogłaszamy nabór dzieci od ukończenia 2,5 roku do 6 roku życia.
Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku 6 lat, tj. urodzonych w 2018 roku.

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku, 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie i 6-letnie urodzone w latach 2018- 2022.

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym do Społecznego Przedszkola w Korlinie, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało nadal, składają tylko Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie do 22 marca 2024 roku.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczały do naszej placówki, składają Wniosek o przyjęcie do przedszkola w terminie od 11 do 22 marca 2024 roku.

 

Zapisy do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2017 r. lub w 2018 r.

Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

Do klasy pierwszej dzieci przyjmowane są na podstawie złożonej Karty Zgłoszenia do klasy I w terminie do 22 marca 2024r.

Druki można pobrać i złożyć w Sekretariacie Szkoły i Przedszkolu.

Z poważaniem,
Małgorzata Jasińska
p.o. dyrektora szkoły

 

Poprawiono: czwartek, 07, marzec 2024 11:47

Free business joomla templates