HomeZajęcia i programy

Zajęcia i programy

ZAJĘCIA CODZIENNE

Podczas codziennych zajęć w grupach odbywają się takie zajęcia jak:

 • zabawy integracyjne,
 • zabawy ruchowe i gry sportowe,
 • zajęcia i obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • rozmowy kierowane zgodne z podstawą programową oraz zainteresowaniami dzieci,
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia czytelnicze,
 • zabawy na świeżym powietrzu (zależnie od pogody) na szkolnym placu zabaw lub boisku,
 • praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Logopedyczne

Istnieje możliwość indywidualnych zajęć logopedycznych. Są one prowadzone w formie gier, zabaw, wierszyków, ćwiczeń gimnastycznych, mających na celu w zabawowy sposób przedstawić dzieciom sposób ułożenia aparatu artykulacyjnego, poprawienie koordynacji i umiejętności grafomotorycznych. Zajęcia prowadzi Pani Edyta- logopeda z wieloletnim doświadczeniem i z dużymi sukcesami w pracy z dziećmi (również z osobami z niepełnosprawnością) wg indywidualnych ustaleń. Pani Edyta jest magistrem filologii polskiej i czynnym nauczycielem języka ojczystego, co znacząco wpływa na poprawność prowadzonej terapii.

 

Język angielski

Każda grupa ma kontakt z językiem angielskim jeden raz w tygodniu. Podczas tych zajęć dzieci w piosenkach, grach, zabawach oraz zadaniach z kartami pracy oswajają się z prawidłowym brzmieniem podstawowego słownictwa i zwrotów języka angielskiego, ćwicząc ich wymowę. Zajęcia prowadzone są przez Panią Anitę, nauczycielkę języka angielskiego z wieloletnim stażem. Na jej koncie można odnotować sukcesy uczniów zdobywających znaczące miejsca w konkursach językowych.

 

Rytmika

Dwa razy w tygodniu, na zajęciach rytmiki, poprzez zabawy z rytmem, najmłodsi kształtują słuch i pamięć muzyczną. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają instrumenty, uczą się piosenek oraz tańców. Poprzez ruch i muzykę usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, ruchowej a także rozwijają kompetencje matematyczne. Ćwiczenia i zabawy z rytmem to doskonały sposób na wyrażenie siebie i rozwój osobowości dziecka. Zajęcia muzyczne prowadzone przez Panią Basię pomagają dzieciom w nabywaniu pewności siebie, rozwijają wyobraźnię, pozwalają „poczuć” muzykę. Pani Basia jest specjalistką szukającą talentów muzycznych. Jej zdaniem w każdej grupie jest taki talent, a tylko nieliczni potrafią go dostrzec. Dowodem na to są niezliczone sukcesy młodych wykonawców- wychowanków Pani Basi.

 

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

W Przedszkolu i Oddziale Przedszkolnym realizowany jest „Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

Ponadto w edukacji przedszkolnej wykorzystywane są elementy programów dodatkowych.

 

Programy dodatkowe realizowane w placówce:

„Key to learning - Klucz do uczenia się” - autorzy: Galina Dolya i Nikolai Veraksa

Klucz do uczenia się, to wyjątkowy program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym spełniający wymagania obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji, zamiast tego, uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Dzięki Kluczowi „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie”. W przedszkolu w Korlinie od 2019 roku realizowany jest Program Literacki z modułu Gąsienice. Realizuje on określony zestaw procedur (modelowanie wizualno- przestrzenne), które mają pomóc małym dzieciom w rozwinięciu zamiłowania do słuchania bajek, poznanie ich języka oraz dogłębne zrozumienie struktury bajki.

 

„Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” Agnieszki Chartanowicz

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci nie radzi sobie ze skupieniem uwagi. Badania wskazują, że coraz więcej z nich ma problem z nadruchliwością i nadpobudliwością. Niezaspokojona potrzeba ruchu bywa powodem konfliktów w grupach i przyczyną zachowań agresywnych. Wdrożenie projektu edukacyjnego opartego na metodzie „Show pedagogika – dyscyplina bez nakazów” odpowiada na potrzeby dzieci poprzez:

 • otrzymywanie atrakcyjnego komunikatu przez dzieci - dzieci uczestniczą w spektaklach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, których przekaz jest wielokanałowy (wzrok, słuch, dotyk, ruch), a więc atrakcyjny.
 • zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci- dzięki tańcom- wychowańcom, czyli atrakcyjnym zabawom muzyczno – ruchowym, które pomagają dzieciom uwolnić z ciał nadmiar energii w kontrolowany przez nauczyciela sposób. Dzieci temu dzieci mogą przenieść swoją uwagę na spokojniejszą zabawę i naukę.
 • zaspokojenie potrzeby godności własnej i wolności – dziecko przestaje czuć się zmuszane do koniecznych w placówce aktywności i zachowań zgodnych z zasadami. Dzięki temu uczy się szanować i dawać wolność innym.

 

„Metoda kolorowych dźwięków” autorstwa Urszuli i Adama Misiorów

To innowacyjna, autorska, przełomowa i przede wszystkim odnosząca sukcesy w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie, w tym przypadku macie klawiszowej, z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki. Motywację do nauki wzmacniają szybko dostrzegane efekty, gdyż już po pierwszych zajęciach dziecko potrafi samodzielnie zagrać jeden z przygotowanych utworów. Dzięki tej metodzie rozwijana jest koordynacja wzrokowo- ruchowa oraz zdolność rozróżniania i dopasowywania tych samych kształtów.

 

„Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz

W Metodzie Dobrego Startu odgrywają rolę trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów). Celem tej metody jest usprawnianie wzroku, słuchu i motoryki, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Dziecko poprzez dostrzeganie zapisów graficznych, słuchanie piosenek i odtwarzanie wzorów ruchowych (np. masażyki), aktywizuje cały układ nerwowy. Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco i pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną. Jest to metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

To system ćwiczeń ruchowych, który służy wspomaganiu prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Podstawowymi założeniami metody jest rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała (posiadania poszczególnych części ciała), kierunków ich ułożenia, sposobu poruszania nimi
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,

dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

 

Programy profilaktyczne realizowane w placówce:

„Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”

„Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy" to wojewódzki program zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy organizowany od kilku lat przez WSSE w Szczecinie. Nasze przedszkole rokrocznie bierze aktywny udział w tym przedsięwzięciu, poprzez kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych oraz higienicznych jamy ustnej. Program ma na celu pokazanie właściwej techniki i zasady mycia zębów oraz diety sprzyjającej zdrowiu.

Poprawiono: środa, 12, październik 2022 18:16

Free business joomla templates