Oferta szkoły

logo-zsskorlino

 

Wybór szkoły podstawowej nie powinien być dziełem przypadku, to decyzja dotycząca fundamentów edukacji, które pozwolą zbudować drogę do dalszego kształcenia. Jak wybrać dobrą szkołę dla dziecka, by ta decyzja zaowocowała w przyszłości? Oferta naszej szkoły może Państwu w tym pomóc. Mamy 16 lat doświadczenia w prowadzeniu – z sukcesami – Społecznej Szkoły Podstawowej w Korlinie oraz Społecznego Przedszkola w Korlinie.

Dzięki partnerskiej współpracy z rodzicami tworzymy przyjazne środowisko sprzyjające rozwojowi każdego z uczniów.

Oferta edukacyjna
CEL NADRZĘDNY NASZEJ SZKOŁY:
Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak


OFERUJEMY:
➢ szkołę bezpieczną, przyjazną, stymulującą wszechstronny rozwój uczniów i nauczycieli, otwartą na nowoczesne technologie i nowatorskie rozwiązania;

➢ szkołę, w której każdy uczeń odnosi sukcesy dydaktyczne, sportowe oraz wychowawcze
na miarę swoich możliwości psychofizycznych;

➢ szkołę, której uczniowie odnoszą liczne sukcesy w pozaszkolnych konkursach polonistycznych, recytatorskich, literackich, matematycznych, plastycznych, okolicznościowych oraz w zawodach sportowych;

➢ szkołę, w której nauczyciele stosują w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych różnorodne metody i formy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych aktywizujących, które efektywnie wpływają na poziom wiedzy i umiejętności uczniów,

➢ szkołę, w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych oraz profilaktycznych;

➢ szkołę, w której pielęgnujemy pamięć o historii i tradycjach naszej Ojczyzny;

➢ szkołę, w której atmosfera oraz relacje uczeń – nauczyciel służą skutecznemu uczeniu się
i twórczej pracy;

➢ szkołę, posiadającą własną historię i ceremoniał szkolny;

➢ szkołę z cyklicznymi imprezami oraz uroczystościami, na stałe wpisanymi w kalendarz szkolny;

 

ZAPEWNIAMY:
➢ edukację na najwyższym poziomie, pozwalającą kontynuować naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych;

➢ profesjonalną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach otwartą na potrzeby psychofizyczne dziecka;

➢ nauczycieli realizujących z uczniami innowacje pedagogiczne i własne programy edukacyjne;
➢ indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności;

➢ bezpieczny kompleks szkolny w skład, którego wchodzą funkcjonalne, estetyczne i przyjazne dzieciom sale lekcyjne,

➢ interesujące i atrakcyjne zajęcia szkolne oparte na metodach aktywizujących, wspierających rozwój funkcji psychofizycznych dziecka, które są niezbędne w nabywaniu przez uczniów określonych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości;
➢ bazę pomocy dydaktycznych stosowanych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

➢ świetlicę szkolną;

➢ bibliotekę z czytelnią;

➢ bezpieczny plac zabaw;  

➢ salkę gimnastyczną;

➢ opiekę pedagoga i logopedy;  

➢ możliwość korzystania ze stołówki;

➢ zespół muzyczny;

➢ teatr szkolny.


W TROSCE O WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ UCZNIÓW WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI PRACĘ NASZEJ SZKOŁY:

➢ Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sławnie
➢ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Postominie
➢ Centrum Kultury i Sportu w Postominie

Poprawiono: piątek, 05, lipiec 2024 09:56

Free business joomla templates