HomeWOŚP 2023 r.

WOŚP 2023 r.

wosp2023 8

Od wielu lat wolontariusze z Zespołu Szkół Społecznych włączają się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w tym roku 29 stycznia czworo uczniów naszej szkoły kwestowało na ten ważny cel. Z całego serca dziękuję wszystkim darczyńcom. Dzięki hojności ludzi dobrej woli nasi wolontariusze z kl. VIII: Nikola Lenczewska, Fabian Banasik, Aleksander Czernikowski i Miłosz Stachowski uzbierali wspólnie 1716,44 zł. Kwota zasili konto fundacji.

opiekun SKW: Magdalena Walczak- Sadowska

wosp2023 1

Tegoroczny finał WOŚP przebiegał pod pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

wosp2023 2

W ramach 31. Finału WOŚP zamierza kupić:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

źródło:/www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp

wosp2023 3

wosp2023 3

wosp2023 3

wosp2023 3

wosp2023 3

wosp2023 3

Free business joomla templates