HomeInformacje i komunikatyRekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

16 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Nabór potrwa do połowy czerwca. Terminy różnią się nieco w zależności od województwa.
Nie trzeba się z tym spieszyć, kolejność wpływania wniosków do systemu nie ma żadnego znaczenia. Większość kandydatów na wysłanie wniosku ma czas niemal do końca roku szkolnego.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych miasta Słupska i powiatu słupskiego odbywa się poprzez system elektroniczny NABO. W rekrutacji elektronicznej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 1 liceum sztuk plastycznych,
  • 5 techników,
  • 5 branżowych szkół I stopnia

oraz szkoły niepubliczne i prowadzone przez powiat słupski.

Uczeń zakłada konto samodzielnie.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej pierwszej pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez Internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą znane 20 lipca. Od 21 do 27 lipca kandydaci będą mieli czas aby potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja uzupełniająca będzie miała miejsce z początkiem sierpnia.

                                         

                                                                                                                              Życzymy powodzenia!

 

Więcej informacji o naborze w powiecie słupskim: Rekrutacja (nabory.pl)

Rekrutacja do szkół w powiecie sławieńskim: 

Rekrutacja 2022/2023 - Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego (liceumslawno.com)

Rekrutacja (zsaslawno.pl)

Rekrutacja 2022/2023 | Zespół Szkół Morskich Darłowo (darlowo.pl)

 

Informacja ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

przeliczanie punktów:  rekrutacja-dla-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-202223.docx (live.com)

terminy postępowania rekrutacyjnego oraz  składania dokumentów do klas pierwszych:  zalacznik-nr-1.docx (live.com)

Poprawiono: czwartek, 19, maj 2022 07:40

Free business joomla templates