HomeKlasowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Klasowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

klasowy 1

W klasie II odbył się Klasowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Dzieci przystąpiły do rozwiązania testu. Po podsumowaniu punktów, zwycięzcami okazali się:

  • I miejsce - Hubert Schönwald
  • II miejsce - Apolonia Sadowska
  • III miejsce - Wiktoria Juszczak

Zwyciezca konkursu otrzymał statuetkę. Wszystkim uczestnikom wychowawca wręczył dyplomy.

Celem organizacji konkursu było przede wszystkim przybliżenie dzieciom postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia szacunku dla dziejów ojczystych,a także kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Barbara Ansel

klasowy 1

klasowy 1

Free business joomla templates