HomeMuzyka łagodzi obyczaje

Muzyka łagodzi obyczaje

muzyka 5

W roku kalendarzowym 2020 prowadzone były pozalekcyjne zajęcia muzyczne. Celem zajęć było rozwijanie uzdolnień muzycznych, doskonalenie warsztatu wokalnego, kształcenie umiejętności współracy w zespole wokalnym oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej. Podczas zajęć młodzi wokaliści przygotowywali się do publicznych wystąpień. Swoje dokonania zaprezentowali podczas uroczystości szkolnych. Uczestnicy zajęć umuzykalniajacych wzięli także udział w szkolnych konkursach piosenki: Szkolny Konkurs Wokalny oraz Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej.

Podczas konkursów wyłoniono reprezentantów naszej szkoły do prezentacji wokalnych w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Kopnicy oraz w Gminnym Przeglądzie Wokalnym w Postominie. Do przeglądu w Postominie zakwalifikowali się: Miłosz Stachowski, Fabian Banasiak, Faustyna Szymańska, Magdalena Jurewicz.

W Szkolnym Konkursie Patriotycznym czołowe miejsca zajęli: Dominik Zięba, Miłosz Stachowski, Fabian Banasik oraz Magdalena Jurewicz, Faustyna Szymańska. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Dominik Zięba oraz Magdalena Jurewicz.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach wokalnych wykazując się dużym zaangażowaniem podczas opracowywania utworów i śpiewem w dwugłosie. Młodzi artyści wytrwale pracowali nad sobą przełamujac nieśmiałość podczas prezentacji publicznych. Umiejętności wokalne, opracowane utwory muzyczne uczniowie będą mogli zaprezentować, miejmy nadzieję niebawem, podczas Gminnego Przeglądu Wokalnego w Postominie.

Zajecia finansowane były przez gminę Postomino w ramach działań profilaktycznych
o charakterze muzycznym „Muzyka łągodzi obyczaje".

Instruktor: Barbara Ansel

muzyka 1

muzyka 1

muzyka 2

muzyka 3

muzyka 4

muzyka 5

 Free business joomla templates